Función: Grafo ComplementoVolver

Descripción

Crea el grafo complemento de un grafo/digrafo/pseudografo (no válido para multigrafos o grafos ponderados)

Cadena de entrada

gr_complemento

Cadena de salida

GRAFO.complemento

Uso

gr_complemento(<grafo>)

Ejemplos

Pseudografo de 3 nodos y complemento:

gr_complemento(gr_nuevo([[1,1,1],[1,0,0],[1,0,0]],false,false,true))

Grafo en JMEScriptGUI con visor de grafos v0.1:
  Complemento de K3,2:

gr_complemento(gr_nuevo([[0,0,0,1,1],[0,0,0,1,1],[0,0,0,1,1],[1,1,1,0,0],[1,1,1,0,0]],falso))

Grafo en JMEScriptGUI con visor de grafos v0.1:
  Digrafo de 5 nodos:

gr_complemento(gr_nuevo([[0,1,1,1,1],[0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0]],['CENTRO','0','1','2','3'],true))

Grafo en JMEScriptGUI con visor de grafos v0.1:
  Desde / Última modificación

v0.6.2.0