Función: Grafo dualVolver

Descripción

Grafo dual de un grafo/pseudografo/multigrafo no dirigido.
Las etiquetas del grafo dual se crearán automáticamnte.

Cadena de entrada

gr_dual

Cadena de salida

GRAFO.dual

Uso

gr_dual(<grafo>)

Ejemplos

Pseudografo no dirigido de seis nodos:

gr_nuevo([[1,1,1,1,0,0],[1,0,1,0,0,0],[1,1,0,1,1,0],[1,0,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0]],['A','B','C','D','E','F'],falso,falso,verdadero,falso)

Salida JMEScriptGUI con visor de grafos v0.1:

Grafo dual del grafo anterior:

gr_dual(gr_nuevo([[1,1,1,1,0,0],[1,0,1,0,0,0],[1,1,0,1,1,0],[1,0,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0]],['A','B','C','D','E','F'],falso,falso,verdadero,falso))

Diccionario: { 'etiquetas': ['arista-0: [A,A]','arista-1: [A,B]','arista-2: [A,C]','arista-3: [A,D]','arista-4: [B,C]','arista-5: [C,D]','arista-6: [C,E]'] 'ady': [[0,1,1,1,0,0,0],[1,0,1,1,1,0,0],[1,1,0,1,1,1,1],[1,1,1,0,0,1,0],[0,1,1,0,0,1,1],[0,0,1,1,1,0,1],[0,0,1,0,1,1,0]] 'esDirigido': falso 'esPonderado': falso 'esPseudografo': falso 'esMultigrafo': falso 'nodoData': '__null__' 'aristaData': '__null__' }

Salida JMEScriptGUI con visor de grafos v0.1:Desde / Última modificación

v0.6.2.0